Letní soutěže Déčka

Postavičky

Rozbzuč Déčko!

Na jaře zasadili v Déčkozemi krásné barevné květiny a celá země rozkvetla. Ale rostlinám se nedaří a vadnou. Něco jim totiž chybí. Hmyzáci! Ti plní v Déčkozemi důležitou úlohu: přenáší barvu mezi květinami a udržují ji tak celou pestrobarevnou. Jenže jak Déčko každým rokem roste a přibývají v něm nové příběhy plné oveček, draků a princezen, hmyzáků začíná být málo a už na všechno nestačí – barvy blednou a místo nich se rozrůstají chřadnoucí kaňky.

Nyní je opět řada na dětech, aby se s rodiči vydaly Déčku na pomoc. Za hesla nalezená na stanovištích získávají dílky hmyzí stavebnice (křídla, krovky, tykadla, sosáky, žihadla…), ze kterých v aplikaci Hmyzolab sestavují vlastní hmyzáky a posílají je Déčku na pomoc.

Bzzz!

Když počasí nepřeje a děti už mají 3 stanoviště splněná, můžou ve hře Bzzz! s barvencem Ententýkem přelézat z květiny na květinu a oživovat je obarvenou rosou.


Uff! Bylo to napínavé, ale naštěstí to letos dobře dopadlo! Počet hmyzáků v Déčkozemi vzrostl, jen to bzučí! O květiny a barvy bude dobře postaráno.

Celkem rodiče s dětmi navštívili více než 150 741 stanovišť a sestavili dostatek nových hmyzáků, aby se Déčko opět rozbzučelo životem.