Šedesátá léta

Dějiny udatného českého národa — Šedesátá léta

V šedesátých letech to zprvu vypadalo, že je svět na prahu nové války s katastrofálními následky. Nakonec se vše urovnalo mírovou cestou a u nás se začaly poměry uvolňovat. Především v kulturní a umělecké oblasti bylo možné se vyjadřovat svobodněji a neobávat se ani kritiky nedostatků. Představitelé moci v čele s prezidentem Antonínem Novotným se občas ohradili. Jak se však ukázalo v roce 1968, nebyli příliš silní na to, aby zastavili touhu občanů po znavonastolení demokratických hodnot.