Vznik Československa

Dějiny udatného českého národa — Vznik Československa

Skončila I. světová válka a vůlí vítězných mocností bylo Rakousko-Uhersko rozděleno na několik států. 28. 10. 1918 vznikla Československá republika. Největší zásluhu na tom měl T. G. Masaryk, který byl zvolen prvním prezidentem. Jeho nejbližšími spolupracovníky byli E. Beneš, M. R. Štefánik, K. Kramář a A. Rašín. Vznikla ústava a konstituovány byly tři pilíře demokracie – parlament, vláda, soud. Volební právo měly i ženy. Idea Československa vycházela z představy, že jde o jeden národ a to byl zárodek budoucích problémů.