Osvobození

Dějiny udatného českého národa — Osvobození

V roce 1945 skončila druhá světová válka a oslavující Československo stálo před novou budoucností. Kvůli hořkým vzpomínkám na mnichovskou zradu se republika přikláněla k orientaci východním směrem. Již v té době se však Stalin připravoval na budoucí pohlcení země do svého bloku. Nápomocná mu byla komunistická strana, jež připravila půdu pro budoucí politický převrat. Cestu jí otevřela neprozíravá demise prezidenta Beneše.