Sametová revoluce

Dějiny udatného českého národa — Sametová revoluce

V polovině osmdesátých let minulého století se odvážilo protestovat proti režimu jen nemnoho oponentů, kteří za to byli pronásledováni. Koncem osmdesátých let však začaly masové demonstrace v Praze – 21. 8. 1988, Palachův týden v lednu 1989 a v červnu tohoto roku vznikla podpisová akce Několik vět, žádající otevřený dialog. 17. 11. 1989 se vydal průvod studentů do centra Prahy a byl brutálně rozehnán. Lavina protestů se už ale nedala zastavit, do stávky vstupovali studenti, divadla a posléze i podniky. 19. 11. 1989 vzniklo Občanské fórum, hnutí opozice, jehož představitelem byl spisovatel Václav Havel. OF začalo jednat s mocí o vypsání svobodných voleb, odstoupení KSČ z pozice vládnoucí strany atd. 29. 12. 1989 byl zvolen prezidentem Václav Havel. Po padesáti letech diktatur přišla svoboda. Ne každý si s ní ale věděl rady.