Protektorát

Dějiny udatného českého národa — Protektorát

Slovo protektorát znamená území pod ochranou jiného státu. V naší historii je spjato s obdobím německé okupace, která rozhodně nesloužila k ochraně našeho národa. Naopak byly plány po vítězné německé válce s Čechy jednou provždy zúčtovat. K tomu naštěstí nedošlo, i předtím však náš národ prožíval tvrdý útlak, jenž rozpoutal říšský protektor Heydrich. A následně i mocenští představitelé Třetí říše, kteří se mstili za smrt tohoto obávaného muže po atentátu zosnovaném domácími odbojáři.