Soužití Čechů, Němců a Židů u nás

Dějiny udatného českého národa — Soužití Čechů, Němců a Židů u nás

Na území naší země po staletí žili po boku nejen Češi, ale i příslušníci německého a židovského národa. Až do 19. století to bylo soužití víceméně pokojné. Změna nastala s českým národním uvědoměním, kdy se začaly objevovat první česko-německé rozbroje. I tak byla Praha na přelomu 19. a 20. století tolerantním městem, kde se mohla rozvíjet kultura všech tří národností, které dodávaly městu neopakovatelnou tvář. Až vznik samostatného Československa a vzrůstající vliv Třetí říše znamenal definitivní konec vzájemné tolerance.