Zemědělství a vítězství brambor

Dějiny udatného českého národa — Zemědělství a vítězství brambor