Jan Hus

Dějiny udatného českého národa — Jan Hus

Středověká církev byla pro některé její příslušníky trnem v oku kvůli možnostem odčinit své hříchy placením odpustků. Díky tomu církevní hodnostáři získávali majetek a bohatství a upoutávali se spíše k pozemním statkům než k čisté víře. Takzvaní reformátoři se snažili svým kázáním kritizovat tyto poměry, a ocitali se tak v nemilosti mocných. Mezi ně patřil i Jan Hus, kazatel z Betlémské kaple. Zaplatil za své odvážné názory životem na hranici, zažehl však tím plamen husitské revoluce.