Jan Hus

Dějiny udatného českého národa — Jan Hus

Středověká církev byla pro některé její příslušníky trnem v oku kvůli možnostem odčinit své hříchy placením odpustků. Takzvaní reformátoři se snažili svým kázáním kritizovat tyto poměry, a ocitali se tak v nemilosti mocných. Mezi ně patřil i Jan Hus, kazatel z Betlémské kaple.