Velká Morava

Dějiny udatného českého národa — Velká Morava

Cyril a Metoděj v roce 863 přišli na pozvání tehdejšího panovníka do Velkomoravské říše, aby zvěstovali křesťanskou víru. Povedlo se jim také sestavit první slovanské písmo i přeložit křesťanské spisy do staroslověnštiny.