Stěhování národů

Dějiny udatného českého národa — Stěhování národů

Ocitáme se v době, kdy mapou Evropy pořádně zamávalo stěhování národů. Gótové, Ostrogóti, Vizigóti, Vandalové, Langobardi a další kmeny se pod tlakem asijských Hunů a ve snaze najít pro sebe co nejlepší území vydaly na pochod... — Animovaný cyklus o historii českých zemí pro celou rodinu vysílá Česká televize každou sobotu před Večerníčkem.