Germáni

Dějiny udatného českého národa — Germáni

Germáni byli především bojovníci, kteří si krále vybírali podle urozenosti, velitele podle statečnosti , jak praví Tacitus. Dávali přednost bojům a válčení před obděláváním polí a čekáním na sklizeň. A tyto bojovné germánské kmeny se střetly s římskou říší... — Animovaný cyklus o historii českých zemí pro celou rodinu vysílá Česká televize každou sobotu před Večerníčkem.