U6 – Úžasný svět vědy

Soutěž, ve které si přírodní zákony vyzkoušíte na vlastní kůži

1. 2. 2019

1. 2. 2019

27. January 2019

1. 2. 2019

Tentokrát bude mít šanci zařadit se do elitní společnosti „Ligy výjimečných mozků“ ten tým adeptů, který tuší, co je to elektromagnetická indukce, jaké napětí se skrývá v elektrických zásuvkách a jaký je rozdíl mezi přečerpávací a jadernou elektrárnou. Kdo nemá encyklopedické znalosti, může zabodovat při konstrukci elektroskopu, nebo využít vlastní fyzickou sílu k výrobě elektřiny.

 • Délka: 27 minut
 • Rok výroby: 2017
 • Vysíláno: 27. January 2019
 • 1. 2. 2019

  1. 2. 2019

  27:43 27. January 2019

 • 25. 1. 2019

  25. 1. 2019

  27:48 20. January 2019

 • 18. 1. 2019

  18. 1. 2019

  28:00 13. January 2019

 • 11. 1. 2019

  11. 1. 2019

  28:12 6. January 2019

 • 4. 1. 2019

  4. 1. 2019

  28:05 4. January 2019

 • 3. 1. 2019

  3. 1. 2019

  28:00 3. January 2019

 • 1. 7. 2018

  1. 7. 2018

  28:04 25. June 2018

 • 24. 6. 2018

  24. 6. 2018

  28:12 18. June 2018

 • 17. 6. 2018

  17. 6. 2018

  27:49 11. June 2018

 • 10. 6. 2018

  10. 6. 2018

  28:10 4. June 2018

 • 3. 6. 2018

  3. 6. 2018

  27:46 28. May 2018

 • 27. 5. 2018

  27. 5. 2018

  28:09 21. May 2018

U6 - Laboratoř poznání
U6 - Laboratoř poznání

Michael Schumacher
Obor: automobilový závodník
Datum a místo narození: 3. ledna 1969 v Hürth-Hermühlheim (Německo)
Nejvýznamnější skutky: Od dětství ho lákalo závodění. Začínal na motokárách, pak přesedlal na sportovní vozy a v roce 1991 začal řídit Formuli 1. V roce 1994 poprvé vyhrál mistrovství a vítězství zopakoval ještě 6x. V sezoně 2002 se stal jediným jezdcem v historii, který se umístil ve všech závodech sezony na stupních vítězů.
Zajímavost: Zajímá se o veřejné dění, působil jako vyslanec UNESCO a angažoval se v četných charitativních projektech, na které daroval desítky milionů dolarů.
Emil Škoda
Obor: inženýr, podnikatel, průmyslník
Datum a místo narození: 19. listopadu 1839 v Plzni
Dožitý věk: 60 let
Nejvýznamnější skutky: Narodil se do dobře situované rodiny a mohl si proto dovolit studovat i v zahraničí – ve Francii, Německu i v Americe. V roce 1866 nastoupil jako vrchní inženýr ve strojírně hraběte Valdštejna – Vartenberka v Plzni. Měl obchodního ducha a podařilo se mu továrnu koupit, zmodernizovat a z malé továrničky vybudovat podnik se 4000 dělníky a 200 techniky. Škodova továrna vyráběla zbraně a technologická zařízení cukrovarů, sladoven a pivovarů a také stroje pro hutnictví. Vybudoval také moderní ocelárnu.
Zajímavost: Zaměstnanci ho měli rádi, ale byl poměrně náročný šéf – vyžadoval píli a preciznost, nesnášel lajdáctví a na vše osobně dohlížel.
Mikuláš Koperník
Obor: astronom, matematik, právník, vědec
Datum a místo narození: 19. února 1473 v Toruni (Polsko)
Dožitý věk: 70 let
Nejvýznamnější skutky: Studoval v Itálii církevní právo, matematiku a astronomii a později vystudoval také lékařství. Byl velmi dobrý astronom a učinil v té oblasti mnoho zásadních objevů, které ale narážely na nepochopení a odpor církve. Jako první prosazoval myšlenku heliocentricismu, tedy toho, že Země a ostatní planety obíhají kolem Slunce, a to v knize Šest knih o obězích sfér nebeských. Mnoho jeho knih bylo zakázaných až do 19. století.
Zajímavost: Jsou po něm pojmenovány krátery na Měsíci, na Marsu a také chemický prvek kopernicium s protonovým číslem 112.
John Bardeen
Obor: fyzik a elektrotechnik
Datum a místo narození: 23. května 1908 v Madisonu (USA)
Dožitý věk: 82 let
Nejvýznamnější skutky: Měl od dětství ohromný talent na matematiku, střední školu dokončil už v 15 letech. Studoval fyziku a matematiku a na univerzitě působil i po dokončení studií. V roce 1947 objevili spolu s kolegy v laboratoři tranzistorový jev a za tento objev později získali Nobelovu cenu. V 70. letech společně s Leonem Cooperem a Robertem Schriefferem vytvořili teorii supravodivosti – tzv. „BCS“ teorii, která je po nich pojmenována. Za tuto práci byli v roce 1972 odměněni Nobelovou cenou za fyziku.
Zajímavost: Jako jediný člověk planety získal dvě Nobelovy ceny za fyziku.
Karel Čapek
Obor: literatura
Datum a místo narození: 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích (tehdy Rakousko-Uhersko, později ČSR)
Dožitý věk: 48 let
Nejvýznamnější skutky: V roce 1915 dokončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a získal doktorát. Pro nemoc nebyl odveden na vojnu, ale 1. světová válka ho silně ovlivnila. Od roku 1917 byl redaktorem, zejména v Lidových novinách a Národních listech. Pracoval také jako dramaturg a režisér Vinohradského divadla a stal prvním předsedou Československého PEN klubu. Napsal mnoho románů a dramat, zejména utopických. Nejznámější jsou Bílá nemoc, R. U. R., Krakatit či Válka s mloky. Psal také cestopisy a fejetony.
Zajímavost: Byl celkem 7x nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Byl blízkým přítelem T. G. Masaryka.
Hippokrates
Obor: lékařství
Datum a místo narození: 460 př. n. l., Kós
Nejvýznamnější skutky: Nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství. Je mu přisuzována nejstarší vrstva sbírky lékařských textů Corpus Hippocraticum, které nahradily primitivní léčitelskou magii soustavným pozorováním a racionální úvahou a položily tak základy medicíny jako vědeckého oboru. Snažil se o vymezení duševních poruch, lidský mozek považoval za interpreta vědomí. Nemoc chápal jako nerovnováhu nerovnováhy čtyř základních tělesných šťáv: černé žluče (melos), žluté žluče (chole), krve (sanguis) a slizu (flegma).
Zajímavost: Bývá mu přisuzováno autorství Hippokratovy přísahy – souboru etických pravidel pro jednání lékaře.
Oldřich Jirsák
Obor: vědec, vynálezce a pedagog
Datum a místo narození: 22. července 1947, ČR
Nejvýznamnější skutky: Zabývá se výzkumem vláken a netkaných textilií a svými výsledky dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v řadě průmyslových a medicínských oborů. Kromě toho je autorem několika desítek dalších patentovaných vynálezů.
Zajímavost: Je profesorem Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.
Karel Hubáček
Obor: architekt
Datum a místo narození: 23. února 1924 v Praze
Dožitý věk: 87 let
Nejvýznamnější skutky: Vystudoval architekturu na ČVUT v Praze. Chtěl navrhovat stavby, které by mohly „morálně přežít i delší dobu, aniž by urážely vkus příštích generací“. V roce 1963 navrhl svoji nejznámější stavbu - hotel a televizní vysílač Ještěd. Stavba má tvar rotačního hyperboloidu. Byl průkopníkem architektonického směru zvaného mašinismus, předchůdce směru hi-tech v architektuře. Spoluzakládal významné architektonické studio SIAL (Sdružení inženýrů a architektů v Liberci).
Zajímavost: V roce 1969 získal jako jediný český architekt Perretovu cenu od Mezinárodní unie architektů.
Robert Falcon Scott
Obor: polárník
Datum a místo narození: 6. 6. 1868, Plymouth, Velká Británie
Dožitý věk: 43 let
Nejvýznamnější skutky: V rodině Scottových bylo tradicí, že muži sloužili v Královském námořnictvu a i Robert se stal námořním důstojníkem. V roce 1897 mu na lodi Majestic velel poručík Egerton, bývalý arktický badatel. Robert Falcon Scott se nadchnul pro polární kraje a naplánoval vlastní výpravu k jižnímu pólu, ta ale skončila nezdarem. Dospěl k jižnímu pólu 17. ledna 1912, o měsíc a den později než Roald Amundsen. Jeho výprava zahynula na cestě zpět hladem, zimou a vyčerpáním v mimořádně špatném počasí.
Zajímavost: Neúspěch výpravy byl způsoben i špatným výběrem tažných zvířat, sibiřští poníci se neosvědčili a náklad pak museli táhnout sami členové výpravy.
Rudolf II. Habsburský
Obor: panovník, mecenáš
Datum a místo narození: 18. července 1552 ve Vídni
Dožitý věk: 59 let
Nejvýznamnější skutky: Římský císař, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský z dynastie habsburské. Byl synem císaře Maxmiliána II. a Marie Španělské. Dětství prožil ve Španělsku, později se jako nejstarší syn stal panovníkem všech zemí habsburské monarchie. V roce 1576 se ujímá vlády a je korunován římským císařem. Oblíbil si Prahu a nakonec se zde natrvalo usídlil. Během jeho vlády Praha velmi prosperovala, stala se centrem evropské politiky a střediskem vědeckého bádání.
Zajímavost: Byl nadšencem do vědy a umění, podporoval řadu umělců, zajímal se o alchymii, astronomii a na svém dvoře hostil řadu vědců a umělců světového významu. Jeho sbírka patří dodnes k nejvýznamnějším sbírkovým kolekcím uměleckých předmětů a různých pozoruhodností.
Evangelista Torricelli
Obor: matematik a fyzik
Datum a místo narození: 15. října 1608 ve Faenze (Itálie)
Dožitý věk: 39 let
Nejvýznamnější skutky: Vychovával ho strýc, který byl mnichem. Vystudoval na Jezuitské koleji matematiku a fyziku a ve studiu matematiky pokračoval v Římě. Setkal se s Galileem Galilei, kterého zaujala jeho kniha o pohybu projektilů. Stal se Galileovým nástupcem na postu velkovévodova matematika a profesora matematiky na Univerzitě v Pise. Zkoumal účinky zemské tíže na kapaliny.
Zajímavost: Jako první vyrobil vakuum, stalo se tak při pokusu s trubicí naplněnou rtutí a pak převrácenou. V roce 1644 vynalezl rtuťový barometr, sestavil i několik teleskopů a mikroskopů. Na jeho počest byl pojmenován asteroid.
Benjamin Franklin
Obor: diplomat, přírodovědec, spisovatel, vydavatel, státník
Datum a místo narození: 17. ledna 1706 v Bostonu ve státě Massachussetts (USA)
Dožitý věk: 84 let
Nejvýznamnější skutky: Už jako chlapec byl velmi nadaný, ale vzdělání musel ukončit už v 10 letech, kdy jeho rodiče zchudli. Vyučil se knihtiskařem, knihy měl moc rád a vzdělával se samostatně. Založil vlastní tiskárnu a první veřejnou knihovnu ve Filadelfii. Dělal spoustu pokusů s elektřinou, vyrobil bleskosvod, věnoval se vědě, sestavoval mapy. Byl jedním ze zakladatelů USA a signatářem Deklarace nezávislosti a Ústavy Spojených států.
Zajímavosti: Benjamin Franklin byl velkým milovníkem šachu a propagoval šachy i jako hru, která pomáhá cvičit soustředění a předvídavost. V jeho domě se scházeli nadšenci jednoho z prvních amerických šachových kroužků.
Martina Sáblíková
Obor: rychlobruslařka a cyklistka
Datum a místo narození: 27. května 1987 v Novém Městě na Moravě
Nejvýznamnější skutky: Od dětství sportuje, nejdřív hrála basketbal a od roku 1998 se věnuje rychlobruslení. V létě trénuje na kolečkových bruslích. Velmi rychle se zlepšila a už v roce 2002 se účastnila Mistrovství světa v rychlobruslení juniorů v Itálii. V sezóně 2005/2006 na olympiádě v Turíně skončila čtvrtá a na mistrovství světa získala stříbro. Získala zatím 3 zlaté olympijské medaile, 16 zlatých medailí z mistrovství světa, 5 zlatých z mistrovství Evropy a 11 zlatých ve světovém poháru.
Zajímavosti: Věnuje se i cyklistice, naposledy reprezentovala ČR na olympiádě v Rio de Janeiru.
Ivan Petrovič Pavlov
Obor: fyziolog, psycholog a lékař
Datum a místo narození: 26. září 1849 v Rjazani (Rusko)
Dožitý věk: 86 let
Nejvýznamnější skutky: Původně studoval teologii a chtěl se stát knězem, nakonec se ale rozhodl pro vědu a zabýval se hlavně fyziologií a za svůj výzkum získal řadu ocenění. Jeho hlavní objevy spočívají ve studiu trávicích procesů a podmíněných reflexů, kdy používal k pokusům ony slavné psy.
Zajímavosti: V roce 1904 obdržel za své výzkumy Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Byl 24. nejcitovanějším psychologem ve 20. století.
Edmond Dantès
Obor: lodní důstojník
Datum a místo narození: fiktivní postava z románu
Nejvýznamnější skutky: Postava Edmonda Dantès je lodní důstojník na obchodní lodi Faraón, během plavby zemřel kapitán a Edmond se dostal do spletité zápletky, na jejímž konci byl neprávem odsouzen a strávil 14 let ve vězení. Ve vězení potkal přítele Abbé Faria, který jej naučil řadu věcí a díky němu uprchl z cely. Edmondovi se podařilo získat bohatství a vrátil se do Francie s identitou hrabě Monte-Christo a rozhodl se pomstít.
Zajímavosti: Edmond Dantès je smyšlenou postavou z románu Hrabě Monte-Christo, kterou v roce 1844 napsal Alexandre Dumas starší. Román se stal celosvětovým hitem a bylo podle něj napsáno mnoho divadelních her a natočena řada filmů.
Jan Perner
Obor: projektant, stavitel železničních tratí
Datum a místo narození: 7. září 1815, Bratčice (tehdy Rakouské císařství)
Dožitý věk: 30 let
Nejvýznamnější skutky: Vystudoval techniku v Praze a přihlásil se jako inženýr na stavbu železnic v carském Rusku. Pracoval na stavbě dráhy z Petrohradu do Carského Sela a Pavlovska. Od 1. června 1837 nastoupil na stavbu Severní dráhy císaře Ferdinanda. Do léta 1839 vedl stavbu úseku z Břeclavi do Brna. Poté byl pověřen projekčními pracemi v úseku z Ostravy do Osvětimi. 1. března 1842 se stal státním úředníkem s funkcí vrchní inženýr státních drah. V listopadu 1842 schválil císař jeho návrhy na trasu dráhy z Prahy do Drážďan.
Zajímavosti: Zemřel na následky zranění, která utrpěl při nárazu o návěstní sloupek z jedoucího vlaku.
Bohumil Hanč
Obor: český sportovec, lyžař, běžec na lyžích
Datum a místo narození: 19. listopadu 1886 na Benecku
Dožitý věk: 26 let
Nejvýznamnější skutky: Nadějný český lyžař, propagátor lyžování v Čechách a milovník Krkonoš. Svůj první titul z mistrovství zemí Koruny české v běhu na 50 km získal již v roce 1907 a poté jej 2x obhájil. O Velikonocích roku 1913 tragicky zahynul během mezinárodního závodu v běhu na lyžích na 50 kilometrů na hřebenech Krkonoš společně se svým přítelem Václavem Vrbatou, když se náhle extrémně zhoršilo počasí.
Zajímavosti: Příběh Hanče a Vrbaty je dodnes ukázkou velkého přátelství a zároveň varováním před vrtkavostí počasí na horách.
Radek Jaroš
Obor: horolezec, spisovatel
Datum a místo narození: 29. dubna 1964 v Novém Městě na Moravě (ČR)
Nejvýznamnější skutky: Hory ho fascinovaly už od dětství, začínal s lezením nejprve v českých horách, pak v Tatrách a později se přidávaly dobrodružné výpravy do pohoří Ťan-šan, Pamír a Himálají. Stal se prvním Čechem, který zdolal všechny osmitisícové vrcholy bez použití kyslíku, ve světovém měřítku byl teprve 15. horolezcem, který to dokázal.
Zajímavosti: O svých horských výstupech píše také knihy a přednáší. Při výstupu na Annapurnu utrpěl těžké omrzliny, ale i přesto se po zotavení vydal splnit si cíl a pokořit poslední chybějící osmitisícovku K2.
Brigitte Bardot
Obor: herečka, zpěvačka, bojovnice za práva zvířat
Datum a místo narození: 28. září 1934 v Paříži (Francie)
Nejvýznamnější skutky: Začínala jako modelka, ale známá je především jako velmi úspěšná herečka. Brigitte Bardot natočila celkově 42 hraných filmů. Byla považována za jednu z nekrásnějších žen na světě. Svou filmovou kariéru se rozhodla ukončit v roce 1973 ve svých 39 letech. Poté se věnovala zejména boji za práva zvířat a publicistické činnosti.
Zajímavosti: Jejím nejúspěšnějším filmem byl snímek A bůh stvořil ženu (Et Dieu créa la Femme), který byl natočen roku 1956.
Josef Jungmann
Obor: filolog, lexikograf, spisovatel a překladatel
Datum a místo narození: 16. července 1773 v Hudlicích
Dožitý věk: 74 let
Nejvýznamnější skutky: Jeho otec byl švec a Josef se měl stát knězem, po studiích na filozofické fakultě studoval práva, ta ale nedokončil. Byl soukromým učitelem, později učil v Litoměřicích a v Praze na gymnáziu. Vyučoval také češtinu, položil teoretické základy moderní češtiny a založil první český vědecký časopis Krok.
Zajímavosti: Zásadním dílem je pětidílný Slovník česko-německý, který sestavil ještě s pomocí přátel ze skupiny obrozenců. Na díle spolupracovali např. František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, František Ladislav Čelakovský a další.
Auguste a Louis Lumièrové
Obor: průkopníci v oblasti filmu a fotografie
Nejvýznamnější skutky: Oba bratři se narodili v 60. letech 19. století v Besançonu na východě Francie, kde jejich otec provozoval malý fotografický ateliér. Bratři se věnovali experimentování s filmy, zejména v letech 1891 – 1894, v té době asistovali třeba i Edisonovi. Své první neveřejné filmové představení uskutečnili 22. března 1895 v Paříži, veřejně pak představili své filmy 28. prosince 1895 v pařížském Grand Café.
Zajímavosti: Kromě filmu experimentovali bratři Lumiérové také s fotografií a mezi jejich vynálezy patří i autochrom, což byl předchůdce barevné fotografie.
Ray Tomlinson
Obor: počítačový programátor, vynálezce e-mailu
Datum a místo narození: 23. dubna 1941 v Amsterdamu (stát New York, USA)
Dožitý věk: 74 let
Nejvýznamnější skutky: Studoval elektrotechniku a poté ve studiu pokračoval na slavném Massachusettském technologickém institutu (MIT). Poté nastoupil v roce 1967 do technologické společnosti Bolt, Beranek a Newman (BBN Technologies). Tam pomáhal vyvíjet operační systém TENEX včetně ARPANET Network Control Program a implementace telnetu. V roce 1971 realizoval první e-mailový systém na systému ARPANET (předchůdce internetu).
Zajímavosti: Jeho systém byl schopný odeslat zprávy mezi uživateli různých počítačů připojených k síti ARPANET. K dosažení tohoto cíle použil znak @ oddělující uživatelské jméno a jméno počítače, systém, který je od té doby použit v e-mailové adrese.
Jan Pirk
Obor: lékař, kardiochirurg
Datum a místo narození: 20. dubna 1948 v Praze
Nejvýznamnější skutky: Vystudoval medicínu, absolvoval i zahraniční stáže (USA, Dánsko) a od roku 1974 působí v pražské nemocnici IKEM. V roce 1991 se zde stal přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie a od roku 1995 vede celé Kardiocentrum IKEMu. Roku 1991 provedl první transplantaci srdce. Se svým týmem provádí složité kardiovaskulární operace a mají vynikající výsledky.
Zajímavosti: Jan Pirk je velký sportovec – běhá a běžkuje, absolvoval několik maratonů. Kromě medicíny se Jan Pirk zkoušel prosadit i v politice.
Michail Vasilijevič Lomonosov
Obor: polyhistor - chemik, básník, historik
Datum a místo narození: 19. listopadu 1711 v Denisovce (Rusko)
Dožitý věk: 53 let
Nejvýznamnější skutky: Narodil se v odlehlé části Ruska, odešel studovat do Moskvy a byl vynikající student. Získal stipendium na univerzitě v Petrohradě a poté i studijní grant na německé univerzitě v Marburgu. V Německu se také oženil. S rodinou se vrátil do Ruska, stal se členem Ruské akademie věd a specializoval se na fyziku a chemii. Ve svém výzkumu přišel na řadu přelomových objevů a teprve později potvrzených hypotéz. Vyslovil domněnku vlnového šíření světla, přispěl k formulaci kinetické teorie plynů a deklaroval myšlenku zachování hmoty. Byl také prvním člověkem, který zřejmě zaznamenal bod tuhnutí rtuti. Věnoval se i humanitním vědám.
Zajímavosti: Formuloval obecný zákon zachování hmotnosti a pohybu, přišel s myšlenkou, že podstatou tepla je pohyb malých částeček.
James Cameron
Obor: filmový režisér, producent, scenárista
Datum a místo narození: 16. srpna 1954 v Ontariu (Kanada)
Nejvýznamnější skutky: Dětství prožil nedaleko Niagarských vodopádů, později se rodina přesunula do Kalifornie. Studoval fyziku a později anglickou literaturu. Po studiu pracoval jako řidič nákladního auta, ale odjakživa ho lákala filmařina. Po zhlédnutí StarWars v roce 1977 se rozhodl začít tvořit vlastní filmy. První velký úspěch zaznamenal s filmem Terminátor (1984), který režíroval podle vlastního scénáře. Následovaly další akční filmy – Vetřelci, Rambo. Ohromný úspěch měly jeho filmy Titanic a Avatar.
Zajímavosti: Je držitelem snad všech slavných filmových ocenění – od Oscara přes Zlatý glób až po cenu Emmy. Kromě velkofilmů točí také filmy o životním prostředí. Je nadšený potápěč, miluje hloubkové ponory a podnikl ponor až na dno Mariánského příkopu (10 898 m).
James Clerk Maxwell
Obor: skotský vědec a fyzik
Datum a místo narození: 13. června 1831 v Edinburghu (Velká Británie)
Dožitý věk: 48 let
Nejvýznamnější skutky: Byl šlechtického původu a velmi nadaný student, kterého lákala věda. Vystudoval a později učil na univerzitě, ale později se hlavně zabýval matematickým a fyzikálním výzkumům. Zjistil existenci elektromagnetických vln, i že světlo je také elektromagnetické vlnění. Vysvětlil, proč Měsíc nemůže mít vlastní atmosféru, položil fyzikální základy teorie barevné fotografie a prokázal tak princip aditivního míchání barev.
Zajímavosti: Na jeho počest byla pojmenována jednotka magnetického toku a je po něm pojmenován horský masiv na Venuši i mezera mezi Saturnovými prstenci.
Heinrich Rudolf Hertz
Obor: fyzik
Datum a místo narození: 22. února 1857 v Hamburku (Německo)
Dožitý věk: 36 let
Nejvýznamnější skutky: Jako chlapec měl rád matematiku, přírodní vědy, ale bavily ho i manuální práce. Studoval gymnázium a pak techniku v Drážďanech a poté v Mnichově, tam navštěvoval i přednášky z matematiky a fyziky. Ve studiích fyziky pokračoval na berlínské univerzitě. V roce 1887 po letech experimentů vyřešil Maxwellovu teorii elektromagnetického pole po stránce experimentální i teoretické. Potvrdil tím existenci elektromagnetických vln a také prozkoumal zákony jejich šíření, odrazu, polarizace a lomu. Tento objev byl počátkem rozvoje bezdrátové telegrafie a později i radiotechniky.
Zajímavosti: Na Hertzovu počest byla jednotka frekvence pojmenována hertz – Hz. Hertz se zabýval i dalšími oblastmi fyziky, především pružností, pevností a fluorescencí látek.
Jurij Gagarin
Obor: kosmonaut, letec
Datum a místo narození: 9. března 1934 v Klušinu (Sovětský svaz)
Dožitý věk: 34 let
Nejvýznamnější skutky: Pocházel z prosté rodiny, vyučil se slévačem, pokračoval ve studiu průmyslové školy a nakonec vystudoval vojenskou leteckou školu se skvělým prospěchem. Přihlásil se do programu pro budoucí kosmonauty a byl vybrán jako nejlepší kandidát. Dne 12. dubna 1961 v 9 hodin 7 minut moskevského času odstartoval Jurij Gagarin v kosmické lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. V době startu mu bylo 27 let. Jeho kosmický let trval 108 minut, a byl to nejen první, ale i nejkratší orbitální kosmický let. K dalšímu letu do vesmíru se již nedostal.
Zajímavosti: Jurij Gagarin byl první člověk, který vzlétl do vesmíru.
Gustav Frištenský
Obor: řecko-římský zápasník
Datum a místo narození: 18. května 1879 v Křečhoři (Rakousko-Uhersko)
Dožitý věk: 77 let
Nejvýznamnější skutky: Měl pět sourozenců. Už od dětství byl pořádný silák, učil se kovářem, ale při práci se zranil a raději se po zotavení vyučil řezníkem. Pracoval u řezníka v Brně, kde začal také chodit do Sokola, cvičit a zápasit v řecko-římském stylu. V roce 1900 vyhrál svůj první mezinárodní závod. V roce 1903 se stal amatérským mistrem Evropy v řeckořímském zápase. Po návratu z mistrovství ale zjistil, že přišel o práci a tak se rozhodl pro práci profesionálního zápasníka.
Zajímavosti: Jezdil jako zápasník po celém světě, účastnil se i zápasů v USA a vystupoval v cirkusech. V roce 1929 se stal profesionálním mistrem Evropy, když vyhrál v pražské Lucerně.
Joseph-Michel a Jacques Étienne Montgolfiérové
Obor: vynálezci, vědci
Nejvýznamnější skutky: Oba bratři byli nadšení myšlenkou létání a prováděli různé experimenty. Zkoušeli vodíkem plnit různé druhy papírových sáčků - bratři spoluvlastnili továrnu na papír a hledali možnost k využití papíru - ale plyn vždy unikal. Po 11 letech přišli náhodou na to, že by šlo využít horký vzduch. První malou montgolfiéru pak zkonstruovali za pouhý týden na dvoře rodinné továrny. Nakonec při výrobě balónu použili místo papíru látku, konkrétně taft. Podnikli několik pokusných letů. 21. listopadu 1783 provedli ukázkový let balónem zvaným Dobytí nebes. Ten měl poprvé lidskou posádku, let trval 8 minut, během nichž balón dosáhl výšky 1000 metrů, uletěl 3,2 kilometru a přistál bez úhony.
Zajímavosti: Oba byli povýšeni do šlechtického stavu.
Dana Drábová
Obor: jaderná fyzička, regionální politička
Datum a místo narození: 3. června 1961 v Praze (ČR)
Nejvýznamnější skutky: Vystudovala gymnázium v Říčanech a pak Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. V letech 1994–2000 se věnovala doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika, získala titul Ph.D. Pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie, kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření. Od roku 1992 byla zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Zajímavosti: Od roku 2010 je také místostarostkou Pyšel a od roku 2016 zastupitelkou Středočeského kraje.
Konstantin Eduardovič Ciolkovskij
Obor: ruský a sovětský vědec, průkopník teorie raketových letů
Datum a místo narození: 17. září 1857 v Iževskoje (Rusko)
Dožitý věk: 78 let
Nejvýznamnější skutky: Kvůli nemoci v dětství byl vzděláván především matkou a soukromými učiteli, byl vyloučen z gymnázia a přestoupil do technického učiliště. Až tam se projevilo jeho nadání pro vědu a techniku, kterou poté studoval v Moskvě. Studoval také přírodní vědy a literaturu a nadchnul se pro myšlenku kosmických letů. Vypracoval projekt vzducholodi kovové konstrukce a později také projekt jednokřídlého letadla. V roce 1903 vydal na světě první vědeckou práci týkající se astronautiky a konkrétně teorii letu rakety. V roce 1929 Ciolkovskij vytvořil teorii pohybu vícestupňových raket v zemském gravitačním poli. Projektoval také raketová paliva.
Zajímavosti: Je po něm pojmenován kráter Ciolkovskij na odvrácené straně Měsíce a Ciolkovského rovnice.
Andrea Hlaváčková
Obor: tenistka, olympionička
Datum a místo narození: 10. srpna 1986 v Plzni (ČR)
Nejvýznamnější skutky: S tenisem začala již ve čtyřech letech v klubu TK Slavia Plzeň. Prvního turnaje v rámci celosvětového okruhu ITF se zúčastnila v roce 2000. Postupně se stala specialistkou na čtyřhru. Na tenisovém okruhu vyhrála ve čtyřhře 20 turnajů a na žebříčku byla nejvýše v roce 2012, a to na 3. místě. Dvakrát byla členkou vítězného českého týmu ve Fed Cupu. S partnerkou ve čtyřhře Lucií Hradeckou se dostaly do finále olympijských her v Londýně, vyhrály dva grandslamové turnaje a zahrály si i Turnaj mistryň.
Zajímavosti: Její otec je vrchním sládkem plzeňského pivovaru a její dědeček i pradědeček pivovar dokonce řídili.
Michael Fred Phelps
Obor: plavec, olympionik
Datum a místo narození: 30. června 1985 v Baltimore (Maryland, USA)
Nejvýznamnější skutky: Odmalička miloval plavání a tvrdě trénoval. Je nejúspěšnějším sportovcem, který se kdy zúčastnil olympijských her. Má celkem 28 olympijských medailí a drží hned několik světových rekordů. Sedmkrát se stal plavcem roku a v roce 2008 byl dokonce vyhlášen časopisem Sports Illustrated za nejlepšího sportovce světa. Po olympiádě v Londýně ukončil závodní kariéru, ale v dubnu 2014 se k profesionálnímu sportu vrátil. Kvalifikoval se na LOH 2016 v Riu de Janeiru, kde plnil roli vlajkonoše americké výpravy. Při své 5. účasti na OH si doplaval pro 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili.
Zajímavosti: Jeho tělo se skvěle hodí k plavání. Má dlouhé, tenké tělo s rozpětím paží 204 cm, které jsou nesouměrné k jeho výšce 193 cm. Má relativně krátké nohy, které zmenšují odpor vody, ale přesto má velikost bot 49,5 a má takzvané gumové klouby v kotnících. Je schopen ohnout svůj kotník víc než baletní mistr, a to mu umožňuje maximální záběry.
Hannibal Barkas
Obor: vojenský velitel, generál a stratég
Datum a místo narození: 247 př. n. l. v Kartágu (dnes Tunisko)
Dožitý věk: 66 let
Nejvýznamnější skutky: Získal vzdělání u spartského filozofa Sosyla. Jeho otec byl významný velitel punských vojsk. Hannibal se stal velitelem kartágského vojska již ve svých 25 letech. Nejslavnějším činem byl pochod jeho armády, včetně válečných slonů, z Ibérie, přes Pyreneje, jižní Galii a Alpy až na sever Apeninského poloostrova v době na počátku druhé punské války. Po vpádu na Apeninský poloostrov rozdrtil několik římských armád v sérii bitev, z nichž nejvýznamnější jsou jeho vítězství u Trasimenského jezera a u Kann.
Zajímavosti: Je považován za jednoho z největších vojenských géniů všech dob a jeho přechod Alp je označován za jeden z největších starověkých cestovatelských výkonů.
Leonardo DiCaprio
Obor: herec, producent
Datum a místo narození: 11. listopadu 1974 v Los Angeles (Kalifornie, USA)
Nejvýznamnější skutky: Od dětství ho lákal svět filmu, začínal jako dětský herec v reklamách a pořadech pro děti. Již po prvních filmových rolích začal sbírat různá ocenění. Mezi jeho nejznámější role patří Romeo v Romeu a Julii (1996), Jack ve filmu Titanic, Howard ve filmu Letec a další hlavní role ve filmech Velký Gatsby, Vlk z Wall Street či Revenant. Za snímek Revenant získal také svého prvního Oscara.
Zajímavosti: Je propagátorem ochrany životního prostředí, podporuje humanitární činnosti a působí jako posel míru OSN se zaměřením na boj proti globálnímu oteplování. O tomto tématu natočil také film.