30. 6. 2018

Frnk z hnízda — 30. 6. 2018

Cyklus Frnk z hnízda je ze své podstaty velice originální záležitost. Každou neděli od začátku dubna až do konce června budeme dětem přinášet zpravodajství z ptačích hnízd. Budou to pořady zcela autentické, natáčené a dokončované vždy o pouhý týden dřív. Nikdo tedy dopředu neví, co bude který díl cyklu přesně obsahovat. Víme jen, že budeme pravidelně sledovat dění na čtyřech hnízdech – na hnízdě poštolek, čápů, špačků a vlaštovek. Období, kdy bude cyklus vytvářen a současně vysílán, je z ornitologického hlediska značně exponované – proto jsme ho také volili. Je to čas, kdy se k nám většina ptáků vrací z jižních krajin, čas, kdy zakládají rodinu, snášejí vejce, čas, kdy se líhnou malá ptáčata a rodiče o ně pečují, až do chvíle, kdy jejich potomci hnízdo opouští. Proto Frnk z hnízda! — Od pořadu Frnk z hnízda si slibujeme mnohé. Jednak dětem nabídneme cosi jako syrovou autenticitu (která se v dětských pořadech jinak nevyskytuje), prostě děti budou vědět, že jsou u toho, že jsou svědky malého zázraku. — Současně bychom chtěli, aby měly tyto pořady na děti určitý, řekněme citově kultivující vliv. Je to přece cyklus o rodině, o „dětech“, o vztazích…. — A v neposlední řadě budou děti v bezprostředním (i když zprostředkovaném) styku s přírodou, mnohé se o ní dozví, utuží se jejich vztah k ní. — Budeme se snažit, aby si děti k ptačím rodinám – připomínám, že budou čtyři a budeme se do nich opakovaně vracet – vybudovaly vztah, aby je přijaly jako v jistém smyslu hrdiny nového typu. Hrdiny, kteří nejsou ani animovaní, ani hraní, kteří nekonají žádné nemožné skutky, ale my jsme po delší dobu s nimi a oni se stávají součástí našeho bytí. — Frnk z hnízda je cyklus realizačně velmi náročný. Vyžaduje vlastně nepřetržité nasazení. Marián Polák (v tomto případě spoluautor námětu a scénáře, kameraman a spolurežisér) je muž velice pracovitý a vzdělaný, v oblasti přírodních snímků nesmírně zkušený a disponovaný. Spolu s ním cyklus vytváří Markéta Fulínová (spoluautorka námětu a scénáře a spolurežisérka), žena s bohatým ornitologickým zázemím. Komentáře budou číst Miroslav Táborský a Jitka Ježková. — Hlavním tvůrcem pořadu je v tomto případě ale příroda sama. A tím je vlastně celý cyklus v nejlepších rukou. Takže… Frnk za zážitky!