22. 4. 2024

Frnk z hnízda — 22. 4. 2024

Cyklus Frnk z hnízda je ze své podstaty velice originální záležitost. V tomto zvláštním zpravodajství máte možnost pravidelně sledovat dění na čtyřech hnízdech – na hnízdě poštolek, čápů, špačků a vlaštovek. Sledování dění v ptačích rodinkách pokrývá čas, kdy se k nám většina ptáků vrací z jižních krajin, zakládají rodinu, snášejí vejce, pečují o vylíhnutá ptáčata. Až nastane chvíle, kdy jejich potomci hnízdo opouštějí. Díky jednotlivým epizodám, jejichž tvůrcem je především příroda sama, si vybudujete vztah k nevšedním hrdinům a budete jejich osudy moci porovnávat s životem vlastní rodiny.