Zpívejte s námi

Známé české písničky v podání Kühnova dětského sboru