Dobrodružství
s orchestrem

Dobrodružství v Rudolfinu
Dobrodružství v Rudolfinu

Jak si koncert pořádně užít?
  • Ještě před koncertem si vypněte mobil.
  • Na koncert si s sebou neberte hračky, knížky ani žádné sportovní náčiní, ať vás nic neručí od hudebního zážitku.
  • Během koncertu nejezte ani nepijte. Na koncert to nepatří (ani na jeviště, ani do hlediště).
  • Ať už se vám koncert líbí, nebo ne, na hudebníky nepokřikujte, neukazujte, nehvízdejte.
  • Když se vám ale koncert líbí, můžete hudebníky odměnit potleskem. Tleskat ale nemůžete kdykoli. Často se stává, že se hraje skladba, která má několik částí, mezi kterými je kratičká přestávka. Právě v téhle přestávce netleskejte, ale s potleskem počkejte až na konec poslední části.

Postavy