Dobrodružství
s orchestrem

Dobrodružství v Rudolfinu
Dobrodružství v Rudolfinu

Jak si koncert pořádně užít?
 • Ještě před koncertem si vypněte mobil.
 • Na koncert si s sebou neberte hračky, knížky ani žádné sportovní náčiní, ať vás nic neručí od hudebního zážitku.
 • Během koncertu nejezte ani nepijte. Na koncert to nepatří (ani na jeviště, ani do hlediště).
 • Ať už se vám koncert líbí, nebo ne, na hudebníky nepokřikujte, neukazujte, nehvízdejte.
 • Když se vám ale koncert líbí, můžete hudebníky odměnit potleskem. Tleskat ale nemůžete kdykoli. Často se stává, že se hraje skladba, která má několik částí, mezi kterými je kratičká přestávka. Právě v téhle přestávce netleskejte, ale s potleskem počkejte až na konec poslední části.
Jaké nástroje v orchestru najdeme?
 • Nejvíce je v orchestru smyčcových nástrojů – od houslí, violy a violoncella až po kontrabas.
 • Hodně je ale také dechových nástrojů – ať už jde o flétnu, hoboj, klarinet, lesní roh nebo třeba trubku a trombón.
 • Dalšími nepostradatelnými nástroji v orchestru jsou bicí. Kde by byly smyčce a dechy bez bubnu, tympánu nebo činel?
 • Každý hráč má v orchestru své pevně určené místo, aby mohl svou úlohu muzikanta plnit co nejlépe.
Dirigent a orchestr
 • Dirigent má v orchestru nezastupitelnou roli, řídí všechny hudebníky.
 • Dirigent pomáhá s tempem a hlasitostí skladby.
 • Každý dirigent má svůj frak, motýlek a především dirigentskou taktovku.
 • Nejen nástroje, ale také sboroví pěvci a pěvkyně jsou odkázáni na pokyny dirigenta.
 • Jedním z prvních dirigentů byl Jean-Baptiste Jully, který udával rytmus údery holí o podlahu.

Postavy