Hudební perličky

Vesele i vážně o klasické hudbě
s Pavlem Šporclem

Jakub Jan Ryba

Jakub Jan Ryba

24. December 2020

Jakub Jan Ryba

Seriál Hudební perličky, zaměřený na první seznamovací krůčky s klasickou hudbou, je určený hlavně dětem. Uvádí ho přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté - ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Dnes hrají ukázku z České mše vánoční Jakuba Jana Ryby; za doprovodu žáků ZUŠ STŘEZINA zpívají Violetta a Sophia Šporclovy. Pavel Šporcl říká, že spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. V pětiminutovém televizním pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. — Jednotlivé díly, doplněné dalšími informacemi a kvízem, si děti mohou vyhledat na webových stránkách ČT.

 • Délka: 5 minut
 • Rok výroby: 2020
 • Vysíláno: 24. December 2020
 • Jakub Jan Ryba

  Jakub Jan Ryba

  5:10 24. December 2020

 • Adam Václav Michna z Otradovic

  Adam Václav Michna z Otradovic

  5:09 23. December 2020

 • Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich

  Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Werich

  5:05 2. November 2020

 • Jiří Suchý

  Jiří Suchý

  5:02 26. October 2020

 • Karel Hašler

  Karel Hašler

  5:07 19. October 2020

 • Emil František Burian

  Emil František Burian

  5:08 12. October 2020

 • František Kmoch

  František Kmoch

  4:54 5. October 2020

 • Václav Trojan

  Václav Trojan

  5:12 28. September 2020

 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

  Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

  4:52 21. September 2020

 • Vítězslava Kaprálová

  Vítězslava Kaprálová

  5:10 14. September 2020

 • Eduard Ingriš – Niagara

  Eduard Ingriš – Niagara

  5:11 7. September 2020

 • P. I. Čajkovskij

  P. I. Čajkovskij

  5:14 29. June 2020

Hudební kolotoč
Hudební kolotoč
Hudební perličky - kvíz
Hudební perličky - kvíz

Bedřich Smetana
 • narodil se 12. března 1824 a zemřel 12. května 1884
 • už jako pětiletý uměl hrát na housle
 • roku 1848 založil v Praze svoji hudební školu
 • v letech 1856–1861 působil jako dirigent filharmonie ve švédském Göteborgu
 • úspěch v Čechách mu zajistilo uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta – díky tomu se v roce 1866 stal dirigentem orchestru Prozatímního divadla
 • v létě 1874 ztratil sluch ve svém pravém uchu a na podzim ohluchl úplně; hluchota ho nezlomila a komponoval dál
 • díla: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola, cyklus symfonických básní Má vlast
Wolfgang Amadeus Mozart
 • od dětství hrál na klavír, v pěti letech složil svoji první skladbu
 • jako „geniální dítě“ získal značný věhlas, později byl hudebníkem ve službách salzburského arcibiskupa
 • zvolil si kariéru svobodného umělce a snažil se prosadit ve Vídni a jinde v Evropě, proslavil se hlavně operami
 • po jisté době jeho sláva začala pohasínat, a proto přesídlil na čas do Prahy, kde napsal úspěšnou operu Don Giovanni
 • napsal více než 620 skladeb, celý život měl ale nedostatek peněz a dluhy
Charles Camille Saint-Saëns
 • byl francouzský hudební skladatel, dirigent, klavírista, varhaník a hudební kritik období romantismu
 • už v pěti letech měl svůj první veřejný koncert
 • rok 1871, kdy založil Národní hudební společnost (Société Nationale de Musique)
 • patřil spolu s F. Lisztem pravděpodobně k nejlepším klavíristům své doby
 • jeho nejvýznamnější dílo je Karneval zvířat (13. věta Labuť pro klavíry a violoncello je nejslavnější věta celé suity), Tanec kostlivců a jeho Symfonie č. 3 c-moll
Antonio Vivaldi
 • byl italský kněz, barokní hudební skladatel a houslový virtuos
 • říkali mu il Prete Rosso (zrzavý nebo rudý kněz) díky zrzavé barvě svých vlasů
 • základy hry na housle získal Antonio u otce
 • kromě hudebního vzdělávání studoval teologii a v roce 1703 byl vysvěcen na kněze
 • jeho nejznámějším dílem je soubor čtyř houslových koncertů - Čtvero ročních dob
 • napsal více než 500 instrumentálních koncertů pro nejrůznější nástroje, 50 oper, 86 sonát a řadu symfonií…
Antonín Dvořák
 • narodil se 8. září 1841 v Nelahozevsi u Kralup
 • studoval v Praze na varhanické škole, přivydělával si výukou hry na klavír a hrou na varhany
 • v roce 1875 získal stipendium pro nemajetné umělce, což mu umožnilo věnovat se pouze komponování
 • vyučoval na pražské hudební konzervatoři a téměř tři roky byl ředitelem Národní hudební konzervatoře v New Yorku
 • napsal celkem 9 symfonií, z nichž ta poslední je nejslavnější – říká se jí Novosvětská či Z Nového světa
 • napsal také 10 oper, nejslavnějšími jsou opery Rusalka a Čert a Káča
Ludwig van Beethoven
 • německý hudební skladatel, narodil se 16. prosince 1770 v Bonnu
 • od roku 1792 se usadil ve Vídni, kde studoval u významných hudebních skladatelů (J. Haydn, A. Salieri, atd.)
 • asi od roku 1795 se mu začal zhoršovat sluch, proto používal různá naslouchátka či speciální tyč připevněnou k ozvučné desce klavíru, kterou skousl a mohl tak lépe vnímat zvukové vibrace
 • nejslavnější díla: mše Missa solemnis, opera Fidelio, 3., 5., 6., 7. a 9. symfonie, řada klavírních skladeb (Císařský koncert, sonáty Měsíční svit, Appassionata, Patetická, skladba Pro Elišku),…
Edvard Grieg
 • norský hudební skladatel, narodil se 15. června 1843
 • na klavír jej učila hrát máma už od šesti let
 • jeho hudba vychází z národních tradic Norska a především čerpá z norské lidové hudby
 • tvořil zejména kratší skladby
 • nejvýznamnější díla: Orchestrální suity Peer Gynt, Lyrické kusy pro klavír (10 sešitů), Smyčcový kvartet g moll, Sonáta pro housle a klavír op. 8, a další
Johan Sebastian Bach
 • byl německý hudební skladatel a virtuóz hry na klávesové nástroje
 • ve své době proslul především jako interpret a improvizátor
 • do základů varhanní a klavírní hry jej zasvětil starší bratr Johann Christoph Bach
 • v mládí usiloval o to být žákem Buxtehudehoa a nelitoval ujít pěšky (v říjnu 1705) 320 km dlouhou cestu, jen aby si jej vyposlechl
 • z Bachova díla víme o celkem 1126 hudebních kompozicích; nejznámější jsou: Braniborské koncerty, Dobře temperovaný klavír, Mše h moll, Matoušovy pašije, Vánoční oratorium, Hudební obětina, Goldbergovy variace a poslední opus Umění fugy
Nikolaj Rimskij Korsakov
 • ruský hudební skladatel a pedagog, byl členem umělecké skupiny zvané „Mocná hrstka”
 • jeho díla jsou inspirována náměty z pohádek
 • v šesti letech se naučil hrát na klavír, první skladbu složil v deseti letech
 • v roce 1856 vstoupil do školy pro námořní kadety v Petrohradě
 • byl přesvědčený, že hudba se může vnímat nejenom sluchem, ale i zrakem – přiřazoval ke každému tónu určitou barvu, např. C bílá barva, D žlutá, E modrá, atd.
 • tvorba: opera Pohádka o Caru Saltánovi, Carská pohádka, Sněhurka, suita Šeherezáda, atd.
Maurice Ravel
 • byl francouzský impresionistický hudební skladatel
 • už od dětství (díky svému otci vynálezci) sbíral různé mechanické strojky, hračky a hodiny
 • v jeho tvorbě je patrný vliv lidových melodií
 • při úspěšném turné po USA se seznámil v New Yorku se skladatelem Georgem Gershwinem, který ho seznámil s jazzem 20. let
 • tvorba: klavírní koncert D dur pro levou ruku a orchestr, skladba Bolero, kterou napsal pro svou kamarádku tanečnici, klavírní skladby Má matka husa, Zrcadla, Vodotrysky, a další
George Bizet
 • byl francouzský hudební skladatel období romantismu
 • k hudbě ho od dětství vedl otec (učitel) a v 10 letech přijal G. Bizeta na hudební konzervatoř v Paříži
 • napsal více než dvacet oper: Doktor Miracle, Lovci perel, Dívka z Perthu,
  Carmen – patří mezi nejhranější opery vůbec
Johann Pachelbel
 • byl německý barokní skladatel, varhaník a pedagog
 • už v mládí se u něj projevil hudební talent – při studiu ve škole se učil základní hudební teorii, navštěvoval také Auditorium Aegidianum (další výuku pro studenty z městských rodin)
 • přestože po celý život pracoval jako varhaník, složil velké množství duchovních i světských skladeb
 • nejznámějším dílem je Kánon v D-dur (jediný kánon, který napsal)
 • další díla: Ciaccona v f-moll, Toccata v e-moll pro varhany a Hexachordum Apollinis
Felix Mendelssohn-Bartholdy
 • byl jeden z nejvýznamnějších německých romantických hudebních skladatelů
 • ve své době byl označován za zázračné dítě – své první významnější hudební dílo (klavírní kvartet), složil ve třinácti letech
 • kromě hudby se zajímal o umění, literaturu, hovořil anglicky, italsky a latinsky
 • mimo Německo dosáhl obrovské popularity zvláště ve Velké Británii
 • složil celkem 121 děl, např. 12 smyčcových symfonií, Sen noci svatojánské (ke které dopsal skladbu Svatební pochod), 6 varhanních sonát,…
Franz Schubert
 • byl rakouský hudební skladatel období romantismu
 • napsal přes 600 písní i mnoho skladeb pro komorní obsazení a sólový klavír
 • kromě komponování a hry na klavír, výborně zpíval
 • přes svou pracovitost žil většinu života z podpory svých příbuzných, přátel a obdivovatelů
 • tvorba: nedokončené velikonoční oratorium Lazar a klavírní fantazie Poutník, významné písňové opusy: Markétka u přeslice, Král duchů či Krásná mlynářka
Petr Iljič Čajkovskij
 • byl ruský hudební skladatel
 • od mládí uměl hrát na klavír a naučil se také na hudební nástroj zvaný orchestrion, který mechanicky reprodukoval zvuky orchestru
 • komponoval tzv. romansy – ruské umělé písně pro sólový hlas s klavírním doprovodem
 • složil 10 oper, z nichž nejznámější jsou: Evžen Oněgin, Piková dáma, či Panna Orleánská
 • nejvíce ho proslavila baletní díla Labutí jezero, Šípková Růženka a Louskáček
Kde domov můj
 • hymna je píseň nebo hudební skladba, která se hraje a zpívá např. při důležitých oslavách a výjimečných státníh událostech
 • česká hymna je vlastně písnička z divadelní hry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka Josefa Kajetána Tyla
 • hudbu k divadelní hře Fidlovačka složil český hudební skladatel a dirigent František Škroup

Moderátor

Ahoj kamarádi, jsem Pavel Šporcl a na housle hraju už od svých pěti let! V pořadu Hudební perličky vám představím klasickou hudbu, prozradím vám víc o tvorbě a skladbách známých českých i zahraničních skladatelů a nejenom to! Zahraju na své modré housle, na klavír a dokonce vám i zazpívám a zatančím. Tak nastavte uši, ať vám neunikne ani tón.