Zachraňme Zemi

Agenti Max a Žofie vyrážejí na mise
s cílem zachránit svět!

Čáp, který přežil

Čáp, který přežil

9. March 2021

Čáp, který přežil

Ochrana přírody

 • Délka: 13 minut
 • Rok výroby: 2016
 • Vysíláno: 9. March 2021
 • Čáp, který přežil

  Čáp, který přežil

  13:32 9. March 2021

 • Zmizelý přítel Hektor

  Zmizelý přítel Hektor

  13:32 2. March 2021

 • Superplýtvač

  Superplýtvač

  13:32 23. February 2021

 • Suroviny kolem nás

  Suroviny kolem nás

  14:12 16. February 2021

 • Únos Hera

  Únos Hera

  14:15 9. February 2021

 • Vyhodíš jen jednou…

  Vyhodíš jen jednou…

  13:32 2. February 2021

 • Ekoteror prof. Extina

  Ekoteror prof. Extina

  13:32 26. January 2021

 • Dnes nevybíjej!

  Dnes nevybíjej!

  13:32 19. January 2021

 • Cesta strojem času

  Cesta strojem času

  13:54 12. January 2021

 • Záhada na universitě

  Záhada na universitě

  13:34 5. January 2021

 • Vytunění tuňáci

  Vytunění tuňáci

  13:32 16. December 2020

 • Jen pro tvé prachy, dědečku!

  Jen pro tvé prachy, dědečku!

  13:34 9. December 2020

Zachraňme Zemi - kvíz
Zachraňme Zemi - kvíz

Postavy

Ví, že každá mise na záchranu Země je důležitá a nepočká!
Vždy připravená agentka, která se nebojí splnit i ten nejtěžší úkol.
Starší bratranec Maxe a Žofie, který děti učí, jak chránit životní prostředí.
Elektromobil
 • je poháněn elektromotorem, jako zdroj energie využívá obvykle akumulátor, který se musí před jízdou nabít
 • při jízdě neprodukuje výfukové plyny, je tichý a má nízké náklady na provoz
 • energii pro baterie lze získat z obnovitelných zdrojů
 • životnost olověné rekombinační baterie je přibližně 80 000 km, přičemž novější lithium-polymerové akumulátory mají životnost přes 150 tisíc km
 • nevýhodou je vysoká cena (hlavně akumulátorů), nižší dojezdová vzdálenost a delší doba potřebná pro nabíjení
 • servisní prohlídka spočívá ve výměně pneumatik a dolití kapaliny do ostřikovačů
Větrná elektrárna
 • pro výstavbu větrných elektráren jsou vhodné plochy v nadmořských výškách nad 600 m n. m., vyrábět elektřinu z větru je však možné i v mimohorských oblastech
 • vítr roztáčí listy rotoru a větrná turbína (umístěná na stožáru) převádí energii větru na rotační energii mechanickou – ta je zdrojem elektrické energie
 • rotorové listy mají speciálně tvarovaný profil, velmi podobný profilu křídel letadla
 • běžný provoz větrné elektrárny neruší příjmem rozhlasu, televize či sítě mobilních operátorů
 • hlučnost moderních elektráren splňuje hygienické limity (500 metrů od stožáru – 40 dB)
 • neznečišťují životní prostředí a nezpůsobují úbytek ptactva ani divé zvěře ve svém okolí
Úspora energie I.
 • nejvíce elektrické energie se spotřebuje obvykle v kuchyni, např. lednička může spotřebovat 10 - 20% energie celé domácnosti
Osvětlení:
 • místo klasických žárovek je dobré používat úsporné zářivky – mají pětkrát menší spotřebu a až patnáctkrát delší životnost
 • utírejte prach ze svítidel a sviťte jenom tam, kde zrovna pobýváte
Praní a mytí nádobí:
 • používejte kvalitní prací prostředky účinné i při nízkých teplotách praní
 • nové typy praček spotřebují o 60% méně elektřiny a téměř o polovinu méně vody
 • zapínejte myčku na nádobí až, když je plná
 • myčky nádobí spotřebují až o 40 % méně energie než ruční mytí
Elektronika:
 • přístroje, které zrovna nepoužíváte, vypněte nebo je odpojte ze zásuvky úplně
 • televizor, počítač, video a podobné přístroje spotřebovávají elektřinu i v režimu spánku
 • nastavte automatické přepínání PC a monitoru do režimu "spánku"
Úspora energie II.
Vaření a lednička:
 • pro běžný provoz stačí teplota uvnitř chladničky +5 °C
 • těsnění kolem dveří chladničky musí přiléhat po celém obvodě
 • do ledničky nepatří nezakryté tekuté potraviny – odpařují se a vytvářejí námrazu, což zvyšuje spotřebu i hlučnost
 • při vaření používejte pokličky a zvolte hrnce s rovným dnem, ušetří až 30 % energie
 • troubu během pečení zbytečně neotevírejte
Topení, ohřev vody
 • když nejste přes den doma, stačí nastavit teplotu v bytě kolem 17 °C
 • radiátory nezastavujte nábytkem ani přes ně nedávejte např. záclony
 • v zimě větrejte intenzivně, ale krátkodobě – při dlouhém větrání prochladnou zdi
 • nenechávejte téct teplou vodu zbytečně – např. při čištění zubů se vyplatí zavřít kohoutek
 • úsporu přinese i zateplení obydlí (vždy z vnější strany)
Blackout
 • rozsáhlý výpadek proudu, který může způsobit řada faktorů - závada na elektrickém vedení, extrémní spotřeba elektřiny nebo nečekaně zastavená výroba
 • největší zaznamenaný výpadek dodávky elektřiny nastal v roce 2012 v Indii - následky pocítilo 620 milionů lidí
 • při blackoutu nefungují zařízení závislá na elektřině (telefon, PC, dopravní prostředníky, domácí spotřebiče,…)
 • mléčné produkty se kazí nejrychleji, spotřebujte je proto nejdřív a lednici/mrazák otevírejte minimálně
 • šetřete vodou – ještě chvíli po výpadku proudu fungují čerpadla, nejlepší je si napustit pitnou vodu do hrnců, do vany a umyvadel
 • sviťte si pouze baterkou (svíčky můžou způsobit požár), vypněte el. spotřebiče, které byly před výpadkem zapnuté
Vodní elektrárna
 • využívá vodu – obnovitelný zdroj energie, neznečišťuje ovzduší, je bezodpadová
 • princip fungování: voda přitékající přívodním kanálem roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli s generátorem elektrické energie
 • Rozlišujeme několik typů turbín:
  Kaplanova – je vhodná pro větší množství vody a nízký spád (rozdíl výšky mezi horní a spodní hladinou)
  Peltnova turbína – vhodná pro velký spád
  Bánkiho turbína – hodí se pro malé vodní elektrárny
 • ke správnému fungování elektrárny je potřeba mít silný proud vody – pokud chybí velký spád vody, poslouží elektrárně velká hráz. Velké množství vody v hrázi tlačí proud do turbíny větší silou, a tím ji roztáčí
 • velké vodní elektrárny často zasahují do okolního ekosystému a poznamenávají ráz krajiny
Recyklace baterií
 • je náročný proces, který šetří životní prostředí, recyklací získané suroviny mohou být levnější než těžba
 • použité a nepotřebné baterie se ukládají do označených sběrných nádob na baterie, je možné vhazovat je také do kontejnerů na drobný elektroodpad
 • baterie pak putují do třídíren, kde se používají různé způsoby recyklace:
  ruční třídění nebo automatické třídění
 • typy baterií: nikl-kadmiové, lithiové a nikl-lithiové baterie (přes 80%)
 • po roztřídění probíhá recyklace buď to v elektrických obloukových pecích (baterie s nízkým obsahem rtuti) nebo metodou drcení. Lithiové baterie se rozebírají ve speciálně uzpůsobeném prostředí, aby se zabránilo výbuchu
 • z recyklované hmoty se vyrábí např. nové baterky
Smart Grid
 • „inteligentní sítě“ – komunikační sítě, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie (základem je vzájemná obousměrná komunikace mezi zdroji elektrické energie a spotřebiči nebo spotřebiteli)
 • plně automatizované – senzory sledují chování sítě a také automaticky obnovují provoz po případné poruše systému
 • pomocí smart grid můžeme řídit spotřebu, např. ohřev vody, praní prádla či dobíjení baterií v době s volnou výrobní kapacitou pomocí chytrých elektroměrů
 • adaptace na různé způsoby výroby elektřiny umožňuje zapojení např. solárních a větrných elektráren, díky čemuž lze vyrábět elektřinu z vlastních zdrojů a její přebytky prodávat do sítě
 • umožňují například, aby spotřebiče, které mohou být zapnuty kdykoliv během dne, byly zapínány právě v okamžiku, kdy jsou k dispozici nevyužité zdroje elektřiny
Solární energie
 • pochází ze Slunce, díky moderním technologiím ji využíváme na ohřev vody, pro vytápění nebo na výrobu elektřiny
 • elektřinu ze Slunce můžeme vyrábět díky fotoelektrickému jevu, pro efektivní výrobu je důležitá dostatečná intenzita a doba slunečního záření
 • pomocí solárních kolektorů ji lze přeměnit na tepelnou energii a tak ohřívat vodu nebo přitápět
 • nepřímé využití sluneční energie - Slunce svou energií ovlivňuje všechny přírodní jevy na celé planetě (vítr, proudy vody v oceánech, déšť, teplotu,…)
 • kdyby na Zemi nesvítilo Slunce, byla by tu teplota kolem -270°C
Biomasa
 • hmota organického původu (nejčastěji dřevo a dřevní odpad, sláma a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat), patří mezi obnovitelné zdroje energie
 • využívá se pro výrobu elektřiny, tepla či jako pohonná hmota
 • energii z biomasy lze získat chemickými procesy – základní technologií je spalování
 • při spalování je základním kritériem výhřevnost paliva – nejběžnější tuhé biopalivo je dřevo, které má srovnatelnou výhřevnost s hnědým uhlím. Dnes se používají také dřevěné brikety či pelety
 • brikety jsou vyráběny z dřevních nebo rostlinných zbytků silným stlačením, které se nazývá briketování. Je to typ pevného biopaliva s vysokou výhřevností, které se dobře skladuje
 • při rozkladu biomasy v uzavřených nádržích vzniká bioplyn (obsahuje především energeticky cenný methan), nejčastěji se používá k výrobě elektřiny a tepla
 • zástupci kapalných biopaliv, jsou především biolíh a bionafta
Pasivní dům
 • díky výborné izolaci má nízkou spotřebu tepla a nepotřebuje klasické vytápěcí systémy
 • pro efektivnější využití solární energie jsou obytné místnosti orientovány na jih
 • celý dům obklopuje vzduchotěsný plášť
 • čerstvý vzduch je dovnitř přiváděn pomocí systému řízeného větrání
 • rekuperace – čerstvý vzduch proudící dovnitř je ohříván vzduchem proudícím ven
 • do větrací jednotky jsou zabudovány filtry, které zbavují vzduch různých alergenů (samozřejmě lze i v pasivním domě kdykoliv otevírat okna)
Bioplyn
 • uvolňuje se s rozkladem biologických látek při tlení všech druhů rostlinného a živočišného odpadu
 • skládá se převážně z methanu a oxidu uhličitého
 • k jeho uvolňování dochází běžně v přírodě, např. v bažinách, na dně jezer anebo v břiše býložravců
 • využívá se k výrobě tepla, elektřiny a pohonu aut, je to šetrný zdroj energie
 • vyrábí se v bioplynových stanicích – suroviny se načerpají do báně zvané fermentor, zde kvasí při teplotě 40°C a bez přístupu vzduchu, postupně se rozloží na dvě látky, a to kapalný digestát a plynný bioplyn
 • po pročištění se skladuje v plynojemech
 • nevýhodou je zápach, a pokud se nevyrábí šetrně, může dojít k poškození půdy
Elektřina v přírodě
 • elektrický proud je uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem
 • elektřina probíhá skrz spotřebiče i skrz rostliny a živočichy
 • v přírodě dochází např. k piezoelektrickému jevu při deformování krystalu – když třeme dva křemeny o sebe, vzniká napětí, které vyprodukuje elektrický náboj
 • statická elektřina vzniká např. při tření vlněnými ponožkami o koberec, nabijete se elektrickým nábojem, následně se dotknete vodivého materiálu (kovu), přeskočí elektrický náboj a ucítíte jiskru
 • třením se uvolňují kladné nebo záporné částice mezi atomy
 • blesk funguje na principu statické energie – vznikne při vyrovnání nabitých částic v mraku a v zemi, během toho se vzduch kolem výboje zahřeje až na 30 000 stupňů a tím se vytvoří hlasitý zvuk, hrom
 • příklady zvířat: sumec elektrický (Afrika) může vyvinout napětí 350 V, úhoř elektrický (Jižní Amerika) může vyvinout napětí až 886 V
Tepelná čerpadla
 • alternativní zdroje energie, umožňují odnímat teplo z vody, vzduchu nebo země a využít ho pro vytápění nebo přípravu teplé vody
 • mají čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil
 • některá tepelná čerpadla mohou díky stálé teplotě v zemi ohřívat vodu pro celý dům; skládají se ze dvou oběhů: v podzemním je nemrznoucí kapalina a v oběhu nad zemí je voda, která koluje v domě; kapalina putuje do výměníku, kde svou teplotu předá speciálnímu plynu, ten se přesouvá do kompresoru, tady se stlačí a tím se v něm vyvolá mnohem větší teplota
 • existují také čerpadla, která ohřívají plyn ve výměníku ze vzduchu nebo vody a ne ze země
 • u novostaveb jsou nejvhodnější TČ typu země/voda, v případě existující stavby je lepší technologie vzduch/voda, kde není třeba zasahovat do země
Jak na bezpečnost doma i v přírodě
 • elektrické přístroje mohou být při nesprávném používání životu nebezpečné – lidské tělo je ze 70 % tvořeno vodou, proto je dobrým vodičem elektrického proudu
 • nedotýkejte se otevřeného elektrického drátu či rozbitých přístrojů, které jsou zapojené do zásuvky
 • nikdy nestrkejte nic do zásuvky, mohli byste dostat ránu
 • každý byt je vybaven elektrickými pojistkami, uzávěrem vody a uzávěrem plynu
 • dojde-li k nebezpečnému přetížení sítě, elektrické pojistky vypnou proud
 • když uniká plyn, zavřete ho, vyvětrejte a nerozsvěcejte ani nepracujte s ničím, co by mohlo vytvořit jiskru
 • při větším úniku plynu volejte plynovou pohotovost: 1239
 • nebezpečí v přírodě: může vás zasáhnout blesk v případě, že stojíte na louce či kopci a kolem vás není nic vyššího, než jste vy
CNG
 • zemní plyn, který se musí až 200x stlačit, kvůli koncentraci energie
 • alternativní pohonná hmota, čistší varianta benzínu, nafty a LPG
 • možná přestavba benzínového i dieslového auta na auto s CNG pohonem
 • až o 60 % levnější na provoz, než auto s benzínovým motorem; výkon však zůstává stejný
 • při přestavbě auta na CNG pohon dojde ke snížení vyprodukovaných emisí až o 30 %
 • každým rokem roste počet čerpacích stanic na CNG
Ekologie
 • je věda zabývající se vztahy mezi živými organismy navzájem a prostředím v němž žijí
 • je to také celkový přístup k přírodě a ochrana životního prostředí
 • vychází ze spousty vědních oborů – biologie, klimatologie, geologie, které se navzájem ovlivňují a doplňují
 • její historie začíná už ve starověkém Řecku
 • jako první použil pojem ekologie v roce 1866 německý zoolog Haeckel – svými pokusy prokázal, že změna prostředí vyvolá změny v něm žijícím organismu
Vynálezci

František Křižík


 • český technik a vynálezce zavedl v Praze na Letné první elektrickou dráhu; měřila 800 metrů
 • jeho neznámějším vynálezem je oblouková lampa, vytvořil také světelnou fontánu a zdokonalil elektrické tramvaje

Nikola Tesla


 • vynalezl asynchronní motor, transformátor či Teslovu turbínu a díky jeho objevům funguje dodnes mnoho moderních systémů na vícefázový střídavý proud
 • jako první na světě veřejně předvedl radiokomunikační přístroj – rádio už v roce 1893

Thomas Alva Edison


 • je podepsaný pod 1692 patenty
 • mezi jeho nejznámější vynálezy patří fonograf a žárovka
Skladování energie
 • uhlí používali už pravěcí lidé a s rozvojem průmyslu se těžba uhlí, ale i dalších nerostných surovin rozšířila; vznikla tak potřeba suroviny distribuovat a skladovat
 • skladování tuhých paliv je náročné, protože zabírají spoustu místa
 • ropa se skladuje ve velkých nádržích, které najdeme většinou přímo v místě těžby; může být také, stejně jako zemní plyn, uskladněná v podzemních zásobnících – tak se uchovávají strategické zásoby i desítky let
 • elektrickou energii lze skladovat pouze omezeně, a to za pomocí akumulátorových baterií, galvanických článků, kondenzátorů či palivových článků
 • způsob, jak ve velkém skladovat energii, zatím neznáme
 • základem je vybrat správné suroviny, které poskytnou přiměřené množství energie
E-mobilita
 • elektrifikace je zavádění elektrického proudu např. do domácnosti nebo města
 • existuje množství vozidel na elektřinu: elektrické skútry, elektrobusy či elektrokola
 • výhodou elektrických dopravních prostředků je šetrnost k životnímu prostředí a tichý provoz
 • elektroskútr je malý, úsporný a ve městě je rychlejší než auto
 • elektrobusy jsou šetrné k životnímu prostředí a příjemnější na provoz
 • elektromobily mají menší počet mechanických částí (nemají převodovku, výfuk, spalovací motor) a nejsou náročné na údržbu
 • důležité je dobíjení, není však za potřebí speciální zásuvky, dají se nabít i doma
Recyklace odpadu
 • znovuvyužití surovin a látek pro výrobu další věcí – tím dochází k úspoře přírodních zdrojů
 • prvním krokem je třídění odpadu podle toho, z čeho je vyroben; následuje recyklace, která je u každého materiálu jiná, např. papír se slisuje a rozmočí, zatímco plast nebo železo se taví
 • následuje úprava odpadu (odmaštění, drcení, atd.), kdy se z něj vytváří materiál použitelný pro další výrobu, např. plastové vločky
 • častokrát se ale třídění prodraží, protože je potřeba už roztříděný materiál ještě jednou probrat
Solární energie
 • to, čemu obvykle říkáme „sluneční elektrárna“ je tzv. fotovoltaická elektrárna – v solárních panelech se přeměňuje elektromagnetická energie světla na elektrickou energii
 • slunečné záření, které dopadá na povrch fotovoltaických článků, uvádí do pohybu elektrony a tím vzniká stejnosměrný elektrický proud
 • Slunce zásobovalo život na Zemi svou energií odjakživa – sluneční energie dopadá na Zem a přeměňuje se do jiných forem, např. energie větru, je také hybnou silou pro koloběh vody
 • další způsob využívání sluneční energie je solární nebo také „sluneční“ věž, v níž se pomocí slunečních paprsků ohřívá voda/vzduch a takto přeměněná energie např. pohání turbínu – sluneční paprsky se nasměrují do jednoho místa a tím se zvýší jejich intenzita
 • podobný princip použil už Archimédes, který při obléhání Syrakus nechal zapálit nepřátelské loďstvo pomocí slunečního světla odraženého bronzovými štíty svých spolubojovníků
Suroviny kolem nás
 • surovina je cokoli, co se dá najít na planetě v nezpracovaném přírodním stavu
 • známe např. suroviny rostlinné (ovoce, dřevo, přírodní vlákna) a suroviny nerostné (horniny, minerály)
 • nejpoužívanější energetické suroviny jsou ropa, zemní plyn a uhlí
 • z ropy se vyrábí benzín a nafta, zemní plyn se hodí do sporáků a kotlů a černé uhlí je výborné výhřevné pevné palivo
 • všechny tyto energetické suroviny vznikly rozkladem přírodních materiálů
Ropa
 • patří mezi neobnovitelné přírodní látky
 • černá kapalina, která vznikala pod zemí rozkladem organických látek, které ležely uzavřené ve velké hloubce
 • vyrábí se z ní běžné pohonné hmoty jako benzín, nafta a LPG
 • jako syrová látka není prakticky k ničemu vhodná, proto se musí zpracovat v ropných rafinériích
 • vyrábějí se z ní pohonné látky, plasty i některé léky a hnojiva
 • až koncem 19. století začala výroba motorových paliv z ropy
 • v současné době se těží pomocí vrtů (razící hrot je osazen diamanty nebo ocelovými hroty)
Zemní plyn
 • vzniká jako důsledek postupného rozkladu organického materiálu
 • používá se na výrobu tepla a v kuchyni
 • při spalování produkuje ze všech fosilních paliv nejméně CO2, proto je označován za ekologické palivo
 • problém může nastat, když plyn uniká, je bez barvy a bez zápachu, proto se do něj přidává umělá vůně
 • přepravuje se v plynovodech
Černé uhlí
 • fosilní palivo, které vznikalo dlouhodobým procesem z odumřelých živočichů a rostlin v bažinách
 • využívá se k výrobě tepla a energie
 • už stovky let se těží v uhelných dolech
 • nachází se hluboko pod zemí, proto se musí postavit složitá síť chodeb a šachet
 • existuje ještě hnědé uhlí, které neleží v takové hloubce, ale zase není tak výhřevné
 • černé uhlí je považováno za nejvýhřevnější pevné palivo, co máme
 • největší zásoby černého uhlí na světě se dělí mezi USA, Indii, Čínu, Rusko a JAR
Jak recyklovat elektrospotřebiče
 • vysloužilé, nebo rozbité elektrospotřebiče nepatří do běžného odpadu, obsahují totiž jedovaté látky, které by mohly uniknout do přírody
 • většina elektroodpadu obsahuje spoustu materiálů, které lze znovu použít
 • elektroodpad patří do sběrných dvorů, nebo do prodejny s elektronikou
 • za elektrospotřebič se považuje všechno, co ke svému fungování potřebuje elektrický proud nebo má v sobě baterky
 • recyklace elektrospotřebičů není bezplatná – za malé spotřebiče (mobily, budíky, kamery) zaplatíte cca 5 korun a cena roste s velikostí přístroje
 • elektrospotřebiče, které nesete do sběrného dvora, musí být vcelku, aby se daly dobře zrecyklovat
Nulový dům
 • nespotřebuje téměř žádné teplo – elektřina se vyrábí ze solárních panelů na střeše a jako záložní zdroj slouží např. kotel
 • energii bere z obnovitelných zdrojů (solární panely, větrné mlýny a kotle na biomasu)
 • musí být dokonale tepelně izolovaný, mít správný tvar i prostorovou orientaci
 • nevýhody: fotovoltaické panely nemohou být jedinými zdroji energie, protože slunce nesvítí pořád stejně intenzivně; alternativou je kotel, který vyrábí elektřinu ze dřeva
 • náklady na výstavbu i bydlení jsou zatím ještě poměrně drahé, a tak se musí častokrát kombinovat obnovitelné zdroje s neobnovitelnými
Ochrana přírody
 • jak se lidstvo vyvíjí, zasahuje stále víc do přírody kolem sebe
 • ať už jde o zvyšování CO2 ve vzduchu, který přispívá ke globálnímu oteplování planety, nebo kácení deštných pralesů nebo zanedbávání péče o vzácnou zvěř
 • člověk má přírodu chránit nejen proto, že je krásná, ale také kvůli tomu, aby v ní mohl žít
 • existují jednoduché zásady, jak chránit přírodu každý den, např. využívání MHD, používání eko čisticích prostředků, nakupování regionálních výrobků, třídění odpadu či šetření s vodou a další…