Lifestyle: Výročí 10 let pořadu Wifina

Wifina — Lifestyle: Výročí 10 let pořadu Wifina

Název pořadu WIFINA je odvozený od zkratky Wi-Fi, která označuje bezdrátovou komunikaci v počítačové síti. Přímo Wi-fi znamená wireless fidelity (vajrles fidelitý), tedy bezdrátová věrnost, a my jsme moc rádi, že nám jste věrní už 10 let. Za tu dobu jste ve Wifině mohli vidět přes 2000 reportáží a ani zdaleka nekončíme!