Společnost: Veřejný prostor

Wifina — Společnost: Veřejný prostor

Ondřej Kobza je tvůrce několika městských projektů pro veřejnost. Mezi ty nejznámější patří například Piana na ulici, Šachy na ulici nebo Poesiomaty, které jsou od roku 2015 rozmísťovány nejen v českých, ale i světových městech. Ondřej se také zasloužil o to, aby střecha paláce Lucerna sloužila ke svému původnímu účelu, a to k setkávání lidí.