Příroda: Ohrožené druhy rostlin

Wifina — Příroda: Ohrožené druhy rostlin

Některé rostliny se ještě před několika desítkami let hojně vyskytovaly v naší přírodě. Teď z ní ale postupně mizí. V České republice patří mezi kriticky nebo silně ohrožené 848 druhů rostlin. To je přibližně třetina původních druhů naší květeny. Jednou z důležitých úloh botanických zahrad je proto také ochrana rostlin a jejich navracení do přírody.