Technika: Kybernetická bezpečnost

Wifina — Technika: Kybernetická bezpečnost

Internet je dnes běžnou součástí našich životů. S jeho užíváním ale také narůstá potřeba kybernetické bezpečnosti. Ta zahrnuje soubor povinností, zásad a pravidel, kterými by se měli řídit uživatelé internetu nebo provozovatelé informačních technologií. Díky tomu se pak dokážeme bránit kybernetickým hrozbám. Mezi ty patří například krádeže dat, financí nebo zablokování důležitých systémů.