Wifi zajímavosti

Wifina — Wifi zajímavosti

Morseova abeceda, takzvaná morseovka, je skupina symbolů, která je používána zejména v telegrafii. K jejímu záznamu se používají tečky a čárky. Každé písmeno i číslovka pak mají svůj vlastní kód složený z různých kombinací těchto znaků.