Technika: Braillovo písmo

Wifina — Technika: Braillovo písmo

Braillovo (brajlovo) písmo slouží zejména nevidomým lidem k dorozumívání a čtení psaného textu. Funguje na principu plastických bodů vyražených do materiálu, které čtenář vnímá především hmatem. Za jeho vynálezem stojí francouzský učitel Louis Braille (luji brajl), který sám v dětství přišel o zrak. V šestnácti letech pak vytvořil tento systém úpravou francouzského vojenského písma umožňujícího čtení za tmy.