polečnost: Velikonoce

Wifina — polečnost: Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou ale také obdobím lidových tradic spojených už od pradávna s vítáním jara. Velikonoce ovšem nemají pevně stanovené datum. Jsou pohyblivým svátkem. Připadají na první neděli po prvním jarním úplňku.