Společnost: Kalokagathia

Wifina — Společnost: Kalokagathia

Termín kalokagathia (kalokagátyja) je složen ze tří starořeckých slov. Kalos, což znamená „krásný“, kai neboli spojka „a“ a agathos tedy „dobrý“. Obecně řečeno je pak kalokagathia (kalokagátyja) vnímána jako ideál harmonie duše a těla. Její hodnoty se postupně přenesly i do výchovy člověka.