Příroda: Ptáci se vracejí z teplých krajin

Wifina — Příroda: Ptáci se vracejí z teplých krajin

Návrat ptáků z teplých krajů můžeme pozorovat už od konce února, kdy se k nám vrací skřivan polní a špaček. Těmto druhům totiž nevadí ani občasná nepřízeň počasí. Husy, kachny a jiní vodní ptáci přilétají zpět do Česka, jakmile rozmrznou vodní plochy. V dubnu nebo v květnu, kdy už je dostatek hmyzu, se pak vrací rorýs či žluva.