Společnost: Výzkum uměleckých předmětů

Wifina — Společnost: Výzkum uměleckých předmětů

S výzkumem cenných uměleckých předmětů nám čím dál víc pomáhají moderní technologie. Například se jedná o počítačový tomograf, neboli CT(cété). Je to metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení jednotlivých částí objektu v tenkých vrstvách. Díky tomu mohou vědci zkoumající umění třeba zachytit průběh poškození daného díla.