Příroda: Štětkoun africký

Wifina — Příroda: Štětkoun africký

Štětkoun africký je druh divoce žijícího prasete. Obývá především buš a listnaté a smíšené lesy ve střední Africe. Tato zvířata se shlukují do stád čítající maximálně 20 jedinců. Vedoucí kanec svou tlupu urputně chrání a dokáže se postavit na odpor i šelmám, které štětkouny loví.