Technika: Světelný smog

Wifina — Technika: Světelný smog

Světelné znečištění lze chápat jako souhrnné označení všech negativních jevů, které s sebou přináší umělé osvětlení. Za jeho nárůstem stojí především nevhodný způsob užití světla a dostupnost LED technologií. Ty umožňují poměrně levně a efektivně svítit a tím mnohdy vedou k nadužívání světla. Světelné znečištění pak škodlivě působí mimo jiné i na naše zdraví a životní prostředí.