Společnost: Street art

Wifina — Společnost: Street art

Street art (strýt árt) je výtvarné umění vytvářené na veřejných místech. Výsledná díla se pohybují od běžných nápisů až po kresby a malby všech velikostí a celé škály barevnosti. Vždy by však toto umění mělo být vytvářeno na plochách k tomu určených. Jinak se jedná o vandalismus