Společnost: Héráklés - Staré řecké báje a pověsti

Wifina — Společnost: Héráklés - Staré řecké báje a pověsti

Héraklova rodinná historie nebyla zrovna nejjednodušší. Jeho otec, nejvyšší bůh Zeus, se totiž zamiloval do královské dcery Alkmény. Ta už ovšem byla vdaná. Zeus si proto vymyslel lest a vzal na sebe podobu jejího manžela. A jen díky tomu s ní zplodil Hérakla. To ovšem naštvalo jeho ženu, bohyni Héru. Héraklés jí byl trnem v oku a snažila se mu celý jeho život pořádně zkomplikovat.