Společnost: Znakový jazyk

Wifina — Společnost: Znakový jazyk

Znakový jazyk se uplatňuje zejména při dorozumívání v komunitě neslyšících. Je to přirozený a plnohodnotný komunikační systém, který tvoří vizuálně-pohybové prostředky. Mezi ty patří například tvary rukou, jejich postavení a pohyby, mimika nebo pozice hlavy a horní části trupu.