Společnost: První pomoc

Wifina — Společnost: První pomoc

První pomoc je soubor jednoduchých úkonů a opatření, která se provádí při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky. Pokud tím ovšem neohrozí svoje zdraví nebo život.