Technika: Nanotechnologie

Wifina — Technika: Nanotechnologie

Nanovlákna jsou tak jemná, že nejsou pouhým okem viditelná a v průměru mají 80 až 100 nanometrů. Jeden nanometr je pak jedna miliardtina metru. Pro lepší pochopení si představte jeden nanometr jako fotbalový míč a milimetr jako naši zeměkouli. Nanotechnologie je potom označení pro oblast vědy, která s takovýmito nanočásticemi pracuje.