Technika: Arborista

Wifina — Technika: Arborista

Arborista je odborník na péči o stromy a jiné dřeviny rostoucí mimo les. Pracuje tedy například v parcích, alejích, zámeckých zahradách nebo se stará o památné stromy. Samotná arboristika je pak věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví.