Společnost: Vyšehrad

Wifina — Společnost: Vyšehrad

Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze. Jeho dějiny jsou úzce spjaty s vývojem pražských měst a historií českého národa. Najdete tu také řadu památek, například rotundu svatého Martina, baziliku svatého Petra a Pavla nebo hřbitov Slavín. A hlavně si z Vyšehradu užijete jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu.