Společnost: Názvy ulic

Wifina — Společnost: Názvy ulic

Už v minulosti potřebovali lidé rozlišovat určitá místa. Nejdříve proto vznikaly názvy pro vybrané cesty a stezky. Ty se většinou pojmenovávaly jednoduše podle toho, kam vedly. Například Stará pražská cesta nebo Linecká stezka. Díky rozvoji měst potom začaly dostávat jména i ulice. Systematičtěji se to dělo od 13. století.