Společnost: Život na zámku

Wifina — Společnost: Život na zámku

Zámky byly původně stavěny zejména jako šlechtická sídla. V českých zemích se začaly budovat v 16. století. Oproti hradům byla u zámků potlačena jejich obranná funkce. Takže se už nestavěly na těžko přístupných místech a místo toho je zpravidla obklopovaly parky.