Technika: Parník

Wifina — Technika: Parník

Parník je loď poháněná parním strojem nebo parní turbínou. Toto plavidlo funguje tak, že palivo spálené v parním kotli ohřívá vodu a vzniklá pára posouvá písty v motoru. Díky němu pak loď pluje. První parník sestrojil Američan Robert Fulton (čti roubrt fultn) v roce 1803. Poté se parníky rychle rozšířily i do Evropy a zbytku světa.