Lifestyle: Genealogie

Wifina — Lifestyle: Genealogie

Genealogie je věda, která zjednodušeně řečeno, zkoumá vztahy mezi lidmi jednoho rodového původu, tedy v rodině. Genealogie nám také může pomoct při pátrání po vlastních kořenech. Rodinné vztahy se poté zaznamenávají do tabulky, které se říká rodokmen.