Společnost: Etiketa

Wifina — Společnost: Etiketa

Etiketa znamená soubor slušného a zdvořilého chování ve společnosti. Dodržovala se už ve starověkém Egyptě. Dochovaly se totiž tehdejší texty, které nabádají, aby se lidé nepřejídali u společného hodování a nevybírali si jen ty nejlepší kousky. V roce 1530 pak vydal učenec Erasmus Rotterdamský příručku slušného chování pro děti.