Technika: Kanalizace

Wifina — Technika: Kanalizace

První kanalizace se u nás objevila už ve středověku. Za vlády Karla IV. byla do středu ulic umístěna odtoková korýtka. Díky nim se dostávala odpadní voda do příkopů a Vltavy. První skutečná stoka u nás byla vybudovaná o pár století později. I ta ovšem vedla do Vltavy. Na přelomu 18. a 19. století poté došlo ke schválení plánů výstavby kanálů a vzniklo prvních 44 kilometrů odpadních stok. Ty odváděly vodu bohužel zase do Vltavy.