Společnost: Římské legie

Wifina — Společnost: Římské legie

Římané prosluli ve starověku jako obávaní bojovníci. Hlavní formací jejich armády byly legie. V širším významu označovaly legie celé římské vojsko, v tom užším pak základní vojenskou jednotku. Její příslušníci se nazývali legionáři. Vznik legií spadá do 7. století před naším letopočtem. Tehdy se začalo římské vojsko formovat podle řeckého a etruského vzoru.