Příroda: Voda

Wifina — Příroda: Voda

Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích, a to v pevném jako led a sníh, v kapalném jako tekutina a v plynném jako vodní pára. Výskyt vody je také jednou ze základních podmínek pro existenci života na Zemi.