Technika: Hornictví

Wifina — Technika: Hornictví

Hornictví znamená dobývání nerostných surovin a jeho historie sahá až do pravěku. Tehdy vznikaly první doly, z nichž lidé získávali kámen a později i stříbro, zlato, uhlí nebo měď. Lidem, kteří těží v dole, říkáme horníci.