Technika: Demolice

Wifina — Technika: Demolice

Bourání budov a staveb se může dělat buď ručně, za pomoci strojů anebo trhací technikou. Ta má své kořeny ve středověké Číně, kde byl vynalezen střelný prach. V 19. století pak došlo k objevu výbušné kapaliny nitroglycerin. Tu později zpracoval Alfréd Nobel do podoby zvané dynamit.