Společnost: Housle

Wifina — Společnost: Housle

Housle jsou smyčcový nástroj se čtyřmi strunami. A v Evropě mají opravdu hodně dlouhou tradici. — Předchůdcem houslí je středověká rubeba. O vznik moderních houslí, tak jak je známe dneska, se — pak zasloužily italské houslařské rodiny. Nejstarší dochované housle na světě vyrobil Italský — houslař Andrea Amati, a to roku 1564 v Cremoně.