Lifestyle: Paměť

Wifina — Lifestyle: Paměť

Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích — zkušenostech. Samotný paměťový proces má tři fáze. Tou první je vštěpování informací, poté — následuje jejich uchování v paměti a na závěr přichází pozdější vybavení.